Utvecklingsprogram genom utbildning

Lean production tempel
Utvecklingsprogram

H.T Industrial erbjuder utvecklingsprogram genom utbildning i 3 spår, LEAN, Underhållsutveckling och produktions/kvalitets-teknisk utveckling.

Utvecklingsprogrammen tillgodoser personalens behov av kunskap inom programmet genom utbildning och skapar upp de förutsättningar som krävs för att kunna praktisera programmet i praktiken genom att under utvecklingsprogrammet standardisera arbetssätt och ta fram de bästa lösningarna utifrån företagets behov. Utvecklingsprogrammet passar både företag vill starta eller företag som redan har startat resan då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

H.T Industrials bild över underhållsutveckling
Utvecklingsprogram inom LEAN
Utvecklingsprogram inom underhåll
Utvecklingsprogram av teknikorganisation