LEAN-production

För att kontakta H.T Industrial ring:

+46  76 1462901

Lean production tempel
LEAN-production
Lean production tempel

 Lean production

Utvecklingsprogram i LEAN-production genom utbildning

 

Utvecklingsprogrammet i LEAN-production tillgodoser personalens behov av kunskap inom LEAN-principerna och skapar upp de förutsättningar som krävs för att kunna praktisera LEAN-principerna i praktiken genom att under utvecklingsprogrammet standardisera arbetssätt och ta fram de bästa lösningarna utifrån företagets behov. Utvecklingsprogrammet passar både företag vill starta eller företag som redan har startat resan mot att bli ett LEAN-företag då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Syftet är att utöver att ha kontroll på de direkta kostnaderna  (som de flesta företag fokuserar på) aktivt jobba med de indirekta kostnaderna genom att reducera det man i LEAN-production kallar slöserier. För att lyckas motiveras medarbetarna i företaget till att ständigt förbättra sina utrustningar och de standardiserade arbetsätten.

 

Lean produktion kan även beskrivas med fem fokuserade områden:

 

· Fokus på kund

· Fokus på arbetssätt

· Fokus på slöserier

· Fokus på ledarskap

· Fokus på ständiga förbättringar

Varför införa LEAN-production

 

Principer och praktisk tillämpning av LEAN-organisationer är erkända över hela världen som det kraftfullaste och effektivaste sättet att bygga upp och vidmakthålla ständiga förbättringar av:

· Kvalitet

· Kostnader

· Ledtider

· Kapacitet

· Säkerhet

· Moral

Varför anlita H.T. Industrial vid införandet av LEAN-production

 

Vi har själva gjort resan och vet vad som är framgångsfaktorer och fallgropar vid ett införande, men vårt största argument är H.T Industrials modell som kommer att säkerställa att LEAN-production intergreras i det vardagliga arbetet. För att kunna hålla korta ledtider och säkerställa införandet så innehåller modellen utvecklade anpassningsbara arbetssätt och lösningar som kommer företaget tillgodo under programmet helt utan kostnad. Vår erfarenhet är att när identifierade förluster i värdeflödesanalysen reducerats till uppsatta målnivåer, så har investeringen betalat sig redan under utvecklingsprogrammet i LEAN-production.

 

Slutprodukten efter utvecklingsprogrammet är nyvunnen kunskap hos ledning och personal samt ett standardiserat produktionssystem utifrån Lean-principerna framtaget utifrån era förutsättningar och behov.

Innehåll i utvecklingsprogrammet inom LEAN-production

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingsprogrammet inom LEAN-production bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av de olika LEAN-principerna mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar H.T. Industrial  sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori,   H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar inom LEAN-production är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Spridning efter utförd förbättringsplan

 

Efter utförd förbättringsplan utifrån värdeflödesanalysen, så har företagets personal blivit duktiga på olika förbättringsmetoder och LEAN-principer. När nästa värdeflödesanalys utförs och målstyrs så kan personalen som berörs i det nya målsättningen ta hjälp av sina kollegor som byggde upp sin kunskap förra gången, på så sätt blir man en lärande organisation.

 

Utbildning av företagets ledning

 

Att utveckla ett företag framåt startar med ledarskap och slutar med ledarskap, därför börjar utvecklingsarbetet med att utbilda ledningen i vad det innebär att arbeta utifrån LEAN-principer och vad som krävs av ledarskapet för att lyckas.

Ta fram företagets managementfilosofier

 

För att stödja ledarskapet i att utöva LEAN-principerna utifrån företagets värderingar och strategi framåt, så är nästa steg i utvecklingsprogrammet att ta fram management filosofier. I denna workshop utvärderas managementfilosofierna i Toyotas TPS som är framtagna för att lyckas med LEAN-production i en fordonsindustri, därefter skapas de managementfilosier upp som krävs för att att spegla  företagets behov av stöd i ledarskapet.

Värdeflödesanalys och målarbete

 

Teori i värdeflödesanalys och systematisk målstyrning utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utförs värdeflödesanalys mot aktuellt flöde och arbetssätt och lösningar för att målstyra företaget på bästa sätt tas fram i workshopen.

Uppföljning & visualisering

 

Teori i uppföljning av kapacitet och nyckeltal inom LEAN samt visualmanagement hålls för workshopdeltagarna, därefter definieras företagets nyckeltal och de bästa lösningarna tas fram i att följa upp och visualisera företaget på bästa sätt.

Standardisering av arbetssätt och återkommande arbetsmoment

 

Teori i standardisering av arbetssätt och standardisering av återkommande arbetsmoment utbildas mot deltagarna i workshopen, Under workshopen identifieras befintliga arbetssätt i aktuell organisation som därefter standardiseras. Mallar och metod för att standardisera återkommande arbetsmoment i det ständiga förbättringsarbetet tas fram.

Utbildning i introduktion LEAN-production och de standardiserade arbetssätten

 

Organisationen utbildas i introduktion LEAN-production och de standardiserade arbetssätten utbildas mot berörd personal.

Starta igång förbättringsarbetet utifrån uppsatta mål

 

Förbättringsplanen som skapades utifrån värdeflödesanalysen startas igång genom att skapa upp team i varje pilotområde och teamdeltagarna utbildas i team-utveckling och de förbättringsmetoder som krävs för att uppnå uppsatta mål, utbildningen utförs genom teori och praktisk tillämpning.

Boka in ett inledande möte

 

Om utvecklingsprogrammet i LEAN-production genom utbildning ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen på utvecklingsprogrammet är i regel 3-5 dagar i månaden under 10-15 månader beroende på företagets storlek och förutsättning.

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Inför hela LEAN-principen eller delar av!

 

Utvecklingsprogrammet i LEAN kan utföras i sin helhet eller i enskilda program inom:

 

· Visualisering och resultatmätning

· Logistikstyrning

· Målstyrning

· Standardisering

· Förbättringsarbete

· Kvalitetssäkring