Underhållsutveckling

Översikt TPM
TPM (Total Productive Maintenance)
Översikt TPM

Operatörsunderhåll

 

Utvecklingsprogrammet inom Operatörsunderhåll bygger på teori varvat med praktik i varje steg i en 7 stegstrappa. Allt eftersom operatörsunderhållet utvecklas för att kunna ta ett nytt steg i trappan revideras föregående steg. För att kunna gå vidare i utvecklingstrappan så måste tidigare steg vidmakthållas.

Utvecklingsprogrammet utförs mot ett pilotområde, när pilotområdet avklarat steg 3 sprids operatörsunderhållet genom att operatörer i pilotområdet eller H.T. Industrial utbildar berörda operatörer mot utsedda områden enligt pilotområdets principer till steg 3 är avklarat. Parallellt med att spridningen fortlöper, så fortsätter pilotområdet mot steg 7. Efter att pilotområdet avklarat steg 7 sprids operatörsunderhållet steg 4 tom 7 på samma sätt som vid spridning av tidigare steg.

Specialistunderhåll

 

Utvecklingsprogrammet inom Specialistunderhåll bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av olika underhållsprocesser mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter så visar                 H.T. Industrial upp sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

Efter att företagets arbetssätt och lösningar inom specialistunderhållet är framtaget utifrån företagets behov utbildas varje arbetssätt och lösning mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

Ständiga förbättringar

 

Metoden bygger på att sikta rätt och att målstyra förbättringsarbetet systematiskt så att företaget infriar sina högt ställda mål genom att applicera förbättringsmetodik utifrån problembild och vad man vill uppnå. Utbildningen varvas mellan teori och praktisk tillämpning. Förbättringsmetodiken beskrivs i ett standardiserat arbetssätt som deltagaren erhåller efter utförd utbildning. Arbetssättet skall ge förutsättningar till deltagarens praktiska tillämpning av förbättringsmetodiken på företaget pch möjlighet till spridning och där med bli en lärande organisation inom förbättringsarbete.

Kompetensutveckling

 

Utvecklingsprogrammet i kompetensutveckling bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av kompetensutveckling mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar H.T. Industrial sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori,       H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar i kompetensutveckling är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Säkerhet, hygien och miljö

 

Utvecklingsprogrammet i säkerhet & miljö bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av de olika miljö och säkerhetsprinciperna mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar H.T. Industrial  sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar inom säkerhet & miljö är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Nyanskaffning

 

Utvecklingssteget standardiserad nyanskaffning i utvecklingsprogrammet inom TPM bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av de olika TPM-principerna mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar H.T. Industrial  sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar inom LEAN-production är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

TPM administration

 

Utvecklingsprogrammet inom TPM administration bygger på teori varvat med praktik i varje steg i en 7 stegstrappa. Allt eftersom administrationen utvecklas för att kunna ta ett nytt steg i trappan revideras föregående steg. För att kunna gå vidare i utvecklingstrappan så måste tidigare steg vidmakthållas.

 

Upplägget utförs mot ett pilotområde/avdelning för att sedan sprida vidare programmet till andra avdelningar.

Kvalitetsunderhåll

 

Utvecklingsprogrammet i kvalitetsunderhåll bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av de olika Kvalitetsunderhålls-principerna mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar   H.T. Industrial  sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar inom Kvalitetsunderhåll är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Syftet med TPM är att all personal deltar i driftsäkerhetsarbetet för att skapa störningsfria processer, genom att införa operatörsunderhåll där produktionspersonalen utbildas och tar över vissa underhållsuppgifter som inspektioner, smörjning och enklare reparationer.

 

Underhållsavdelningen använder den tid som friläggs till att utveckla ett specialistunderhåll, vilket innebär att återställande, förbättrande och modifierade aktiviteter planläggs utifrån produktionsförutsättningar och företagets mål & vision, samt att på ett systematiskt sätt hela tiden utveckla det standardiserade arbetssättet.

 

Som specialistunderhåll innebär även att bli en lärande organisation genom att utbilda operatörerna i underhåll och underhålls tekniker.

Varför införa TPM

 

TPM skapar driftsäkra processer vilket ger högre kapacitet i utrustningarna och därmed möjligör att ta till sig mer produktion utan investeringsbehov eller att producera samma kvantitet av produkter på kortare produktionstid.

 

Indirekt ger driftsäkra processer även följande effekter:

 

· Resurser frigörs av att störningarna minskar, där resurserna kan övergå till utvecklande/strategiska arbetsuppgifter

 

· Verksamheten blir mer planerbar, vilket ger bra förutsättningar till att kunna införa principen Just in Time.

 

· Med utrustning i bättre kondition så förbättras även kvaliten på produkterna.

 

· Utrustningens livslängd förlängs

 

Utvecklingsprogram i TPM genom utbildning

 

Utvecklingsprogrammet i TPM tillgodoser personalens behov av kunskap inom TPM och skapar upp de förutsättningar som krävs för att kunna praktisera TPM i praktiken genom att under utvecklingsprogrammet standardisera arbetssätt och ta fram de bästa lösningarna utifrån företagets behov. Utvecklingsprogrammet passar både företag som vill starta eller företag som redan har startat resan mot att bli ett driftsäkrare företag då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Varför anlita H.T. Industrial vid införandet av TPM

 

Vi har själva gjort resan och vet vad som är framgångsfaktorer och fallgropar vid ett införande, men vårt största argument är H.T Industrials modell som kommer att säkerställa att TPM intergreras i det vardagliga arbetet. För att kunna hålla korta ledtider och säkerställa införandet så innehåller modellen utvecklade anpassningsbara arbetssätt och lösningar som kommer företaget tillgodo under programmet helt utan kostnad. Vår erfarenhet är att när TPM är applicerat i företaget så startar ständig förbättring av driftsäkerhet och därmed ständig förbättring av utrustningarnas kapacitet TAK (OEE).

 

Slutprodukten efter utvecklingsprogrammet är nyvunnen kunskap hos ledning och personal samt ett standardiserat och utrustningsnära underhåll utifrån TPM framtaget utifrån era förutsättningar och behov.

Innehåll i utvecklingsprogrammet i TPM

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingsprogrammet i TPM bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av de olika TPM-principerna mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar H.T. Industrial sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar i TPM är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Utbildning av företagets ledning

 

Att utveckla ett företag framåt startar med ledarskap och slutar med ledarskap, därför börjar utvecklingsarbetet med att utbilda ledningen i vad det innebär att arbeta utifrån TPM och vad som krävs av ledarskapet för att lyckas.

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Boka in ett inledande möte

 

Om utvecklingsprogrammet i TPM genom utbildning ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen på utvecklingsprogrammet är i regel 3-5 dagar i månaden under 10-15 månader beroende på företagets storlek och förutsättning.

TPM