Stegen till självständigt operatörsunderhållRevidering av 7 stegstrappanReviderings blankett

Operatörsunderhåll bygger på att flytta kunskap om skötsel och funktion närmare utrustningen så att oönskade variationer upptäcks i tid och att utrustningen sköts om på den nivå som krävs för att skapa driftsäkerhet. Detta skapas genom att produktionspersonalen utbildas och tar över vissa underhållsuppgifter som inspektioner, förebyggande underhåll , smörjning och enklare reperationer.

Operatörsunderhåll

Varför införa Operatörsunderhåll

 

Att skapa ett utrustningsnära underhåll ger även fulljande effekter:

 

· Man utvecklar flexibla medarbetare med bred kompetens som kan tas tillvara i t. ex förbättringsgrupper och nyanskaffningsprojekt

· Städtid, smörjtid, inspektionstid och reparationstid effektiviseras i förbättringsarbetet

· Ordning & reda både runt omkring och i utrustning

· Snabbare reaktion på oönskade variationer i utrusningen då operatörerna lär sig använda sina 5 sinnen i inspektion

· Tid friläggs på den befintliga underhållsorganisationen, som kan användas till att ta de första stegen mot ett specialistunderhåll

Varför anlita H.T. Industrial vid införandet av Operatörsunderhåll

 

Vi har själva gjort resan och vet vad som är framgångsfaktorer och fallgropar vid ett införande, men vårt största argument är vårat upplägg av utvecklingsprogram genom utbildning som kommer att säkerställa att operatörsunderhållet intergreras i sättet att bedriva verksamheten i företaget.

Vad innehåller utvecklingsprogramet inom Operatörsunderhåll

 

Att enbart utbilda personalen höjer kunskapen i företaget, men den nyvunna kunskapen har oftast svårt att intergreras i det vardagliga arbetet. Utvecklingsprogramet inom Operatörsunderhåll tillgodoser personalens behov av  kunskap inom underhåll och produktionsteknik och skapar de förutsättningar som krävs för att kunna praktisera Operatörsunderhåll i praktiken som en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingsprogrammet inom Operatörsunderhåll bygger på teori varvat med praktik i varje steg i en 7 stegstrappa. Allt eftersom operatörsunderhållet utvecklas för att kunna ta ett nytt steg i trappan revideras föregående steg. För att kunna gå vidare i utvecklingstrappan så måste tidigare steg vidmakthållas.

 

Utvecklingsprogrammet utförs mot ett pilotområde, när pilotområdet avklarat steg 3 sprids operatörsunderhållet genom att operatörer i pilotområdet eller H.T. Industrial utbildar berörda operatörer mot utsedda områden enligt pilotområdets principer till steg 3 är avklarat. Parallellt med att spridningen fortlöper, så fortsätter pilotområdet mot steg 7. Efter att pilotområdet avklarat steg 7 sprids operatörsunderhållet steg 4 tom 7 på samma sätt som vid spridning av tidigare steg.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Grundläggande rengörning

Det första steget är att skapa upp team och genomföra initialrengörning av utrustningen och skapandet av ordning & reda (5S), vilket skapar förutsättningar till inspektion.

Motåtgärder vid källan till problem

Det andra steget är att minska den tid som går åt att sköta om, rengöra och inspektera utrustningen. Detta infrias genom att hindra spridningen av smuts, damm, vätskor från källan och införa visualisering.

Standardisering

Det tredje steget är att standardisera rengörning, smörjning, inspektion och slitdelsbyten och kompetensmatrisen skapas upp.

Underhållsteknik

Det fjärde steget är att utbilda operatörerna i inspektion och underhållsteknik ,för att möjliggöra att operatörerna kan ta över och utföra inspektioner, smörjning och enklare byten av slitdetaljer på ett korrekt och effektivt sätt.

Självständig inspektion

Det femte steget är att flytta över åtgärder som tidigare utfördes av underhållsorganisationen till operatörsunderhållet utifrån komplexitet, lagkrav, tidsåtgång, och behov av frekventa åtgärder.

Organisera arbetsplatsen

Det sjätte steget är att utbilda operatörerna produktionsteknisk kunskap som t. ex ergonomi, säkerhet, arbetsplatsutformning och kapacitetsuppföljning.

Självständigt operatörsunderhåll

Det sjunde steget är att få till uppföljning och ständig förbättring av arbetssätt, driftsäkerhet, kapacitet, inspektionstid, rengörningstid, smörjtid, och byten av slitdelar, samt säkerställa att rengörning, inspektion, smörjning och enklare underhållsarbete är en naturlig del i operatörens arbete som hela tiden effektiviseras genom att ständigt förbättra framtagen standardisering.

Stegen till självständigt operatörsunderhåll

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Utvecklingsprogram i operatörsunderhåll genom utbildning

 

Utvecklingsprogrammet i operatörsunderhåll är en utav byggstenarna i utvecklingsprogrammet i TPM, men kan lika gärna utvecklas som ett eget utvecklingsprogram. Modellen tillgodoser personalens behov av kunskap inom operatörsunderhåll och skapar upp de förutsättningar som krävs för att kunna praktisera operatörsunderhåll i praktiken genom att under utvecklingsprogrammet varva teori med praktisk tillämpning mot ett pilotområde, som därefter sprids på bred front i företaget utifrån behov. Utvecklingsprogrammet passar både företag vill starta eller företag som redan har startat resan mot ett underhåll i världsklass då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Text Box: TPM
Text Box: Underhållsutveckling

Innehåll i utvecklingsprogrammet inom Operatörstunderhåll

Boka in ett inledande möte

 

Om utvecklingsprogrammet i Operatörsunderhåll ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen på utvecklingsprogrammet är i regel 1-2 dagar i månaden under 6-12 månader beroende på företagets storlek och förutsättning.