LEAN-Teknik

Text Box: Teknikorganisationens utveckling

Boka in ett inledande möte

 

Om utvecklingsprogrammet i LEAN-Maintenance ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Värdeflödesanalysen på underhållet utförs under 4-5 dagar och omfattningen på resten av utvecklingsprogrammet är helt avvägt på antal och typ av pilotområde.

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Teknik i ett LEAN-företag

En teknikorganisation i ett LEAN-företag strävar hela tiden att optimera produktionen utan att ge avkall på kapacitet eller livslängd på utrustning och anläggning, genom att eliminera alternativt reducera slöserier i produktionsprocessen.

Slöserier i LEAN

· Transporter  (t.ex: dokumentation placerad långt ifrån utrustning)

· Väntan (T.ex: inställelsetid )

· Överproduktion (t. ex utföra renoveringar i förtid)

· Fel (t.ex felaktigt utförda åtgärder)

· Lagerhållning (t. ex reservdelshållning)

· Förflyttningar (t. ex arbetsplatsens utformning)

· Överarbete (t. ex utföra åtgärder som överstiger behovet)

Utvecklingsprogram av teknik i LEAN genom utbildning

 

Utvecklingsprogrammet av teknik i ett LEAN-förtetag tillgodoser personalens behov av kunskap inom LEAN-principerna och skapar upp de förutsättningar som krävs för att kunna praktisera LEAN-principerna i praktiken genom att under utvecklingsprogrammet standardisera arbetssätt och ta fram de bästa lösningarna utifrån företagets behov. Utvecklingsprogrammet passar både företag som vill införa LEAN-production eller företag som redan har startat resan mot att bli ett LEAN-företag då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Varför utveckla teknikorganisationen i samband med att produktionen inför LEAN

 

Produktionens möjlighet i att lyckas fullt ut i att applicera LEAN-principer och filosofier är oftast helt beroende av en teknikorganisation som tar spets i både införande och lärande i form av:

· Ta fram värdeflödesanalyser

· Leda förbättringsgrupper

· Föra in LEAN-principer

· Lära ut LEAN-principer och filosofier

· Säkra kvaliten ihop med produktion och underhåll

· Stödja produktionen i att förädla och föra in aktiviteter instyrda ifrån produktion

· Ta ansvar för nyckeltal i LEAN-arbetet iform av målarbete, uppföljning, förbättring och visualisering/redovisning

Varför anlita H.T. Industrial utveckling av tekniknikorganisationen i ett LEAN-förtetag

 

Vi har själva gjort resan och vet vad som är framgångsfaktorer och fallgropar vid ett införande, men vårt största argument är H.T Industrials modell som kommer att säkerställa att utvecklingen av teknikorganisationen i LEAN intergreras i det vardagliga arbetet. För att kunna hålla korta ledtider och säkerställa införandet så innehåller modellen utvecklade anpassningsbara arbetssätt och lösningar som kommer företaget tillgodo under programmet helt utan kostnad.

 

Slutprodukten efter utvecklingsprogrammet är en standardiserad teknik organisation med utvecklade arbetssätt och metoder utifrån produktionens och företagets behov, för att kunna stödja produktionen på bästa sätt under företagets LEAN-resa .

Utbilda berörd personal i framtagna förändringar

 

Berörd personal utbildas i förändrade arbetssätt, nya arbetssätt och metoder.

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingsprogrammet inom utveckling av teknikorganisationen i ett LEAN-företag bygger på workshops där produktionens och företagets behov av teknikorganisationen utvärderas och ställs mot nuläget.

 

Vid behov av nya arbetssätt eller förändrade arbetssätt, visar H.T. Industrial sin syn på teorin och hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att varje utvecklingsområde optimerats så utbildas berörd personal i nyutvecklade arbetssätt och eventuella förändringar i befintliga  av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Optimera det produktionstekniska och kvalitetstekniska arbetet utifrån 5S

 

Teknikorganisationens verksamhet optimeras utifrån 5S och arbetssätten inom det produktionstekniska och kvalitetstekniska arbetet standardiseras på en nivå som säkerställer att det produktionstekniska och kvalitetstekniska arbetet bedrivs på ett sätt som följer företagets behov.

Uppföljning och visualisering

 

Teori i uppföljning av nyckeltal inom LEAN samt visualmanagement inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut hålls för workshopsdeltagarna, därefter definieras företagets nyckeltal på teknik och arbetssätt samt de bästa lösningarna tas fram i att följa upp och visualisera företaget.

Ständiga förbättringar

 

Teori inom förbättringsarbete i att reducera slöserier i värdeflödet inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut hålls för workshopsdeltagarna, därefter tas arbetssätt samt de bästa lösningarna tas fram som krävs för att skapa ständig förbättring genom att eliminera och reducera slöserier i värdeflödet.

Målstyrning

 

Teori i systematisk målstyrning av produktionsteknik och kvalitetsteknik inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utvecklas företagets arbetssätt och lösningar för att målstyra företaget på bästa sätt.

Värdeflödesanalys som underlag i ett systematiskt målarbete

 

Teori i värdeflödesanalys och systematisk målstyrning utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter tas arbetssätt och lösningar för att analysera värdeflödet på bästa sätt fram i workshopen.

Standardisering av arbetssätt och återkommande arbetsmoment

 

Teori i standardisering av arbetssätt och standardisering av återkommande arbetsmoment utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utvecklas arbetssättet för att bedriva standardisering av arbetssätt och rutiner som en del i förbättringsarbetet (Kaizen) utifrån SDCA (Standardized, Do, Check och Act.

Kvalitetssäkring

 

Teori i kvalitetssäkring utifrån LEAN principer utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utvecklas arbetssättet för att kvalitetssäkra produktionen utifrån företagetsbehov.

Logistik styrning

 

Teori i logistik styrning utifrån LEAN principer utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utvecklas arbetssätt och metoder för att tillsammans med logistikorganisationen föra in logistik styrning i produktionen utifrån företagetsbehov.

Innehåll i utvecklingsprogram av teknik i LEAN